De Leisure-markt is een markt voor iedereen

Leisure in de breedste zin van het woord

De Leisure-markt is veel omvattend. Het zijn niet alleen de sectoren hotellerie, bungalowparken, campings en dagrecreatiebedrijven. Ook event- en entertainmentcenters, golfbanen, wellness en outdoor activiteiten behoren tot deze dynamische en diverse markt. Ruim 40.000 bedrijven en 500.000 directe en indirecte werknemers zijn actief in deze sector. Gezamenlijk is de tak goed voor maar liefst 5% van het BNP.
 

Wie zijn de belanghebbenden in deze markt?

De Leisure-markt kent enorm veel verschillende betrokkenen met uiteenlopende belangen. Aan de ene kant zijn dit ontwikkelaars, financiers, vastgoedeigenaren en exploitant. Aan de andere kant staan de politiek, de consument en de arbeidsmarkt. De branche is conjunctuur gevoelig en stelt aan veel van de betrokkenen hoge eisen. Dit brengt uitdagingen met zich mee, die elke belanghebbende op een andere manier afweegt en beoordeelt. Dat is waar de kracht van PLC-Partners in Leisure duidelijk wordt.
 

Wat de markt nodig heeft

Te vaak is er op basis van enthousiasme en veelbelovende financiële projecties geïnvesteerd in een project. Contracten zijn gesloten, de investering in het vastgoed is gedaan en exploitaties zijn van start gegaan. Door tegenvallende resultaten, onjuiste inschattingen van de markt en onvoldoende managementkwaliteiten zijn (te)veel van deze projecten op –zeer- teleurstellende wijze afgesloten. Voor alle betrokkenen is dit een niet gewenste uitkomst. PLC-Partners in Leisure biedt met zijn jarenlange ervaring in de Leisure-industrie advies en ondersteuning om dit te voorkomen.